Európska únia

História Európskej únie - 1962

História Európskej únie - 1962


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Január

10.

Nová Komisia Európskeho hospodárskeho spoločenstva sa ujíma funkcie na čele so svojím predsedom pánom Hallsteinom. Za predsedu Komisie Euratomu je zvolený Pierre Chatenet.

14.

Rada prijíma prvé nariadenia o spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP), ktorých účelom je vybudovať jednotný trh s poľnohospodárskymi výrobkami a zabezpečiť finančnú solidaritu prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF).

Február

5. - 6.

Rada schvaľuje vnútorný poriadok Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Marec

27. - 30.

Pán Gaetano Martino je znovu zvolený za predsedu Parlamentného zhromaždenia. Parlamentné zhromaždenie rozhodne o zmene svojho názvu na Európsky parlament.

Apríl

4.

Schvaľujú sa nariadenia a základné rozhodnutia o spoločnej poľnohospodárskej politike.

30.

Nórsko formálne žiada o vstup do Európskych spoločenstiev.

Júl

1.

Clá pre priemyselné výrobky medzi členskými krajinami sa znižujú na 50 % úrovne z roku 1957.

30.

Nariadenia, ktorými sa utvára spoločná poľnohospodárska politika, nadobúdajú účinnosť.

Október

13.

Rada prijíma prvú smernicu o regulácii potravín na úrovni EHS vymedzením, ktoré farbivá sa môžu pridávať do potravín.

November

1.

Do platnosti vstupuje dohoda o pridružení medzi Gréckom a Spoločenstvom.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Klikni tiež na...
Back to top