Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1962

Historia Unii Europejskiej - 1962


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Styczeń

10

Rozpoczyna się urzędowanie nowej Komisji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej pod przewodnictwem Waltera Hallsteina. Pierre Chatenet zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Komisji Euratom.

14

Rada przyjmuje pierwsze rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rolnej (WPR), której celem jest ustanowienie jednolitego rynku produktów rolnych oraz wprowadzenie solidarności finansowej poprzez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR).

Luty

5-6

Rada zatwierdza regulamin wewnętrzny Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Marzec

27-30

Gaetano Martino zostaje ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego. Zgromadzenie Parlamentarne podejmuje decyzję o zmianie nazwy na Parlament Europejski.

Kwiecień

4

Przyjęcie rozporządzeń i podstawowych decyzji w sprawie WPR.

30

Norwegia składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.

Lipiec

1

Cła na wyroby przemysłowe między państwami członkowskimi zostają zmniejszone do 50% ich wysokości obowiązującej w 1957 r.

30

Wejście w życie rozporządzeń ustanawiających wspólną politykę rolną (WPR).

Październik

13

Rada przyjmuje pierwszą dyrektywę dotyczącą ogólnej regulacji EWG w sprawie środków spożywczych, określając w niej, jakie barwniki mogą być dodawane do środków spożywczych.

Listopad

1

Wejście w życie układu o stowarzyszeniu pomiędzy Grecją a Wspólnotą.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Zobacz również: