Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1962

De geschiedenis van de Europese Unie - 1962


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januari

10

De nieuwe Commissie van de Europese Economische Gemeenschap treedt aan met de heer Hallstein als voorzitter. Pierre Chatenet wordt verkozen tot voorzitter van de Commissie van Euratom.

14

De Raad hecht zijn goedkeuring aan de eerste verordeningen inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat is uitgewerkt met het oog op de totstandbrenging van één enkele markt voor landbouwproducten en voor financiële solidariteit door middel van een Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw (EOGFL).

Februari

5-6

De Raad hecht zijn goedkeuring aan het reglement van orde van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Maart

27-30

De heer Gaetano Martino wordt opnieuw verkozen tot voorzitter van de Parlementaire Vergadering. De Parlementaire Vergadering heet voortaan Europees Parlement.

April

4

Goedkeuring van de verordeningen en basisbesluiten inzake het GLB.

30

Noorwegen dient een officieel verzoek om toetreding tot de Europese Gemeenschappen in.

Juli

1

De douanerechten voor industriële producten tussen de lidstaten worden op 50% van hun niveau van 1957 gebracht.

30

Inwerkingtreding van de verordeningen tot invoering van een gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Oktober

13

De Raad hecht zijn goedkeuring aan de eerste richtlijn betreffende de wetgeving op het gebied van levensmiddelen waarbij wordt vastgesteld welke kleurstoffen aan deze levensmiddelen mogen worden toegevoegd.

November

1

De Associatieovereenkomst tussen Griekenland en de Gemeenschap treedt in werking.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Zie ook: 
Back to top