Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1962

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1962


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Jannar

10

Il-Kummissjoni ġdida tal-Komunità Ekonomika Ewropea tibda l-mandat tagħha bis-Sur Hallstein bħala l-President tagħha. Pierre Chatenet jiġi elett President tal-Kummissjoni Euratom.

14

Il-Kunsill jadotta l-ewwel regolamenti dwar il-politika agrikola komuni (PAK) maħluqa għall-istabbiliment ta' suq wieħed għall-prodotti agrikoli u għas-solidarjetà finanzjarja permezz ta' Fond Agrikolu Ewropew ta' Gwida u Garanzija (EAGGF).

Frar

5-6

Il-Kunsill japprova r-regoli ta' proċedura tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE).

Marzu

27-30

Is-Sur Gaetano Martino jerġa' jiġi elett President tal-Assemblea Parlamentari. L-Assemblea Parlamentari tiddeċiedi li tbiddel isimha għal Parlament Ewropew.

April

4

Jiġu adottati r-regolamenti u d-deċiżjonijiet bażiċi dwar il-PAK.

30

In-Norveġja tapplika formalment sabiex tissieħeb fil-Komunitajiet Ewropej.

Lulju

1

Id-dazji doganali fuq prodotti industrijali bejn il-pajjiżi membri jiġu mnaqqsa għal 50% tal-livell li kienu fl-1957.

30

Jidħlu fis-seħħ ir-regolamenti li joħolqu politika agrikola komuni (PAK).

Ottubru

13

Il-Kunsill jadotta l-ewwel direttiva b'rabta mar-regolament globali tal-KEE dwar l-ikel billi jiddefinixxi liema kuluri jistgħu jiżdiedu mal-ikel.

Novembru

1

Jidħol fis-seħħ il-ftehim ta' assoċjazzjoni bejn il-Greċja u l-Komunità.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Ara wkoll
Back to top