Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1962

Eiropas Savienības vēsture - 1962


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Janvāris

10

Darbu sāk jaunā Eiropas Ekonomikas kopienas Komisija, un tās priekšsēdētājs ir Valters Halšteins. Par Euratom Komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Pjērs Šatnē.

14

Padome pieņem pirmās regulas par kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) ar mērķi izveidot lauksaimniecības produktu vienotu tirgu un panākt finansiālu solidaritāti, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fondu (ELVGF).

Februāris

5-6

Padome apstiprina Eiropas Sociālā fonda (ESF) reglamentu.

Marts

27-30

Gaetano Martino atkārtoti ievēl par Parlamentārās asamblejas prezidentu. Parlamentārā asambleja nolemj mainīt savu nosaukumu, kļūstot par Eiropas Parlamentu.

Aprīlis

4

Stājas spēkā regulas un pamatlēmumi par KLP.

30

Norvēģija iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Kopienās.

Jūlijs

1

Muitas nodevas rūpniecības precēm starp dalībvalstīm tiek samazinātas līdz 50 % no līmeņa, kāds bija 1957. gadā.

30

Stājas spēkā regulas, ar ko izveido KLP.

Oktobris

13

Padome pieņem pirmo direktīvu attiecībā uz EEK vispārējo pārtikas produktu regulu, nosakot, kādas krāsvielas var pievienot pārtikas produktiem.

Novembris

1

Stājas spēkā asociācijas nolīgums starp Grieķiju un Kopienu.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Skatīt arī
Back to top