an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1962

Stair an Aontais Eorpaigh - 1962


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Eanáir

10

Téann Coimisiún nua Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa i mbun oifige agus an tUasal Hallstein ina uachtarán air. Toghtar Pierre Chatenet ina uachtarán ar Choimisiún Euratom.

14

Glacann an Chomhairle na chéad rialacháin maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta (CBT) a cruthaíodh chun margadh aonair a bhunú le haghaidh táirgí talmhaíochta agus le haghaidh dlúthpháirtíochta airgeadais tríd an gCiste Eorpach um Threoraíocht agus Ráthaíocht Talmhaíochta (CETRT)

Feabhra

5-6

Faomhann an Chomhairle rialacha nós imeachta de chuid Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE).

Márta

27-30

Atoghtar an tUasal Gaetano Martino ina uachtarán ar an Tionól Parlaiminteach. Cinneann an Tionól Parlaiminteach a ainm a athrú go dtí Parlaimint na hEorpa.

Aibreán

4

Achtaítear na rialacháin agus na bunchinntí maidir le CBT.

30

Déanann an Iorua iarratas foirmiúil ar dhul isteach sna Comhphobail Eorpacha.

Iúil

1

Laghdaítear dleachtanna custaim ar tháirgí tionsclaíocha idir balltíortha go dtí 50% de leibhéal na bliana 1957.

30

Tagann na rialacháin i bhfeidhm, a chruthaíonn comhbheartas talmhaíochta (CBT).

Deireadh Fómhair

13

Glacann an Chomhairle an chéad treoir a bhaineann le rialachán bia-ábhar domhanda an CEE a luann na datháin is féidir a chur isteach i mbia-ábhair.

Samhain

1

Tagann an comhaontú comhlachais idir an Ghréig agus an Comhphobal i bhfeidhm.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Féach freisin: 
Back to top