Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1962

Euroopan unionin historia - 1962


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Tammikuu

10.

Euroopan talousyhteisön uusi komissio aloittaa toimikautensa puheenjohtajanaan Walter Hallstein. Pierre Chatenet valitaan Euratomin komission puheenjohtajaksi. 

14.

Neuvosto hyväksyy ensimmäiset yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) koskevat asetukset. Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on luoda sisämarkkinat maataloustuotteille ja kehittää taloudellista yhteisvastuuta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) avulla. 

Helmikuu

5.-6.

Neuvosto hyväksyy Euroopan sosiaalirahaston (ESR) työjärjestyksen.

Maaliskuu

27.-30.

Gaetano Martino valitaan uudelleen parlamentaarisen edustajakokouksen puhemieheksi. Parlamentaarinen edustajakokous päättää muuttaa nimensä Euroopan parlamentiksi.

Huhtikuu

4.

Yhteisen maatalouspolitiikan määrittelevät asetukset ja peruspäätökset hyväksytään.

30.

Norja hakee virallisesti Euroopan yhteisöjen jäsenyyttä.

Heinäkuu

1.

Teollisuustuotteiden tulleja alennetaan jäsenvaltioiden välillä 50 prosenttiin vuoden 1957 tasosta. 

30.

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) määrittelevät asetukset tulevat voimaan.

Lokakuu

13.

Neuvosto hyväksyy ensimmäisen ETY:n yhteiseen elintarvikelainsäädäntöön liittyvän direktiivin. Direktiivissä luetellaan sallitut elintarvikevärit.

Marraskuu

1.

Kreikan ja Euroopan yhteisön välinen assosiaatiosopimus tulee voimaan.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Ks. myös: 
Back to top