Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1962

Euroopa Liidu ajalugu - 1962


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Jaanuar

10

Ametisse astub Euroopa Majandusühenduse Komisjoni uus koosseis eesotsas president Walter Hallsteiniga. Euratomi Komisjoni presidendiks valitakse Pierre Chatenet.

14

Nõukogu võtab vastu ühise põllumajanduspoliitika esimesed määrused, et panna alus põllumajandustoodete siseturule ja rahalisele solidaarsusele Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi kaudu.

Veebruar

5–6

Nõukogu kiidab heaks Euroopa Sotsiaalfondi töökorra.

Märts

27–30

Gaetano Martino valitakse tagasi Parlamentaarse Assamblee presidendiks. Parlamentaarne Assamblee otsustab end ümber nimetada Euroopa Parlamendiks.

Aprill

4

Kiidetakse heaks ühise põllumajanduspoliitika määrused ja põhiotsused.

30

Norra esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa ühendustega.

Juuli

1

Tööstuskaupade tollimaksud liikmesriikidevahelises kaubanduses vähendatakse 50%ni nende 1957. aasta tasemest.

30

Jõustuvad ühise põllumajanduspoliitika määrused.

Oktoober

13

Nõukogu võtab vastu esimese toidualase direktiivi, milles on loetletud lubatud toiduvärvid.

November

1

Jõustub Kreeka ja ühenduse assotsiatsioonileping.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Vaata ka …: 
Back to top