Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1962

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1962


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Ιανουάριος

10

Αναλαμβάνει καθήκοντα η νέα Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με πρόεδρο τον Βάλτερ Χάλσταϊν. Ο Pierre Chatenet εκλέγεται πρόεδρος της επιτροπής της Ευρατόμ.

14

Το Συμβούλιο εκδίδει τους πρώτους κανονισμούς για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) που έχουν καταρτισθεί για τη θέσπιση ενιαίας αγοράς γεωργικών προϊόντων και οικονομικής αλληλεγγύης μέσω ενός Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).

Φεβρουάριος

5-6

Το Συμβούλιο εγκρίνει τους διαδικαστικούς κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΚΤ).

Μάρτιος

27-30

Ο Gaetano Martino επανεκλέγεται πρόεδρος της Συνέλευσης. Η Συνέλευση αποφασίζει να αλλάξει το όνομά της σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Απρίλιος

4

Τίθενται σε ισχύ οι κανονισμοί και οι βασικές αποφάσεις για την ΚΓΠ.

30

Η Νορβηγία υποβάλλει επίσημα αίτηση προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Ιούλιος

4

Μειώνονται κατά 50% σε σχέση με το επίπεδο τους του 1957 οι δασμοί για τα γεωργικά προϊόντα στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών.

30

Αρχίζουν να ισχύουν οι κανονισμοί για τη θέσπιση Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Οκτώβριος

13

Tο Συμβούλιο εκδίδει την πρώτη οδηγία για τη γενική ρύθμιση του θέματος των τροφίμων στην ΕΟΚ καθορίζοντας ποιες χρωστικές ουσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα.

Νοέμβριος

1

Αρχίζει να ισχύει η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κοινότητας.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Back to top