Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1962

Den Europæiske Unions historie - 1962


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januar

10

Den nye kommission for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab tiltrådte med Walter Hallstein som formand.  Pierre Chatenet blev valgt til formand for Euratoms kommission.

14

Rådet vedtog de første forordninger om den fælles landbrugspolitik med henblik på at oprette et indre marked for landbrugsprodukter og finansiel solidaritet gennem en Europæisk Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL).

Februar

5-6

Gaetano Martino blev genvalgt til formand for den parlamentariske forsamling, som besluttede at ændre sit navn til Europa-Parlamentet.

Marts

27-30

Gaetano Martino blev genvalgt til formand for den parlamentariske forsamling, som besluttede at ændre sit navn til Europa-Parlamentet.

April

4

Forordningerne og de grundlæggende beslutninger om den fælles landbrugspolitik blev vedtaget.

30

Norge ansøgte formelt om tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber.

Juli

1

Medlemsstaterne nedsatte tolden på industriprodukter, der handledes inden for Fællesskabet, med 50% i forhold til 1957-niveauet.

30

Forordningerne om indførelse af en fælles landbrugspolitik trådte i kraft.

Oktober

13

Rådet vedtog det første generelle fødevaredirektiv om, hvilke farvestoffer der må tilsættes fødevarer.

November

1

Associeringsaftalen mellem Fællesskabet og Grækenland trådte i kraft.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Se også
Back to top