Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1962

Dějiny Evropské unie - 1962


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Leden

10

Nová Komise Evropského hospodářského společenství v čele s Walterem Hallsteinem se ujímá své funkce. Předsedou Komise Euratomu je zvolen Pierre Chatenet.

14

Rada schvaluje první nařízení o společné zemědělské politice (SZP), jejichž účelem je vytvoření jednotného trhu v zemědělském odvětví. Finanční solidaritu má zajišťovat Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF).

Únor

5-6

Rada schvaluje jednací řád Evropského sociálního fondu (ESF).

Březen

27-30

Předsedou Parlamentního shromáždění je opět zvolen Gaetano Martino. Parlamentní shromáždění mění svůj název na Evropský parlament.

Duben

4

Jsou přijata nařízení a základní rozhodnutí o SZP.

30

Norsko podává žádost o členství v Evropských společenstvích.

Červenec

1

Cla na průmyslové výrobky mezi členskými státy jsou snížena na 50 % jejich úrovně z roku 1957.

30

Nařízení o vytvoření společné zemědělské politiky (SZP) vstupují v platnost.

Říjen

13

Rada schvaluje první směrnici z řady právních předpisů týkajících se všeobecného nařízení EHS o potravinách. Stanovuje, jaká barviva se mohou do potravin přidávat.

Listopad

1

V platnost vstupuje dohoda o přidružení mezi Řeckem a Společenstvím.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Viz také: 
Back to top