Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1962 r.

Историята на Европейския съюз - 1962 r.


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Януари

10

Новата Комисия на Европейската икономическа общност с председател Валтер Халщайн започва работа. Пиер Шатене е избран за председател на Комисията на ЕВРАТОМ.

14

Съветът приема първите регламенти за Общата селскостопанска политика (ОСП), изготвена с цел създаване на единен пазар за селскостопански продукти и за финансова солидарност чрез Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА).

Февруари

5-6

Съветът одобрява правилник за дейността на Европейския социален фонд (ЕСФ).

Март

27-30

Гаетано Мартино е преизбран за председател на Парламентарната Асамблея. Парламентарната Асамблея решава да промени името си на Европейски Парламент.

Април

4

Приета са регламентите и основните решения за обща селскостопанска политика (ОСП).

30

Норвегия официално подава молба за присъединяване към Европейските общности.

Юли

1

Митата за промишлените стоки между държавите-членки са намалени с 50 % спрямо нивото им от 1957 г.

30

Влизат в сила регламентите, създаващи общата селскостопанска политика (ОСП).

Октомври

13

Съветът приема първата директива за общата безопасност на хранителните продукти в ЕИО, определяща кои оцветители могат да се добавят в хранителните продукти.

Ноември

1

Влиза в сила споразумението за асоцииране между Гърция и Общността.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Вижте също
Back to top