Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1961

Europeiska unionens historia - 1961


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Februari

10-11

Ett toppmöte hålls i Paris om behovet av att upprätta ett gott politiskt samarbete. 

Mars

7-10

Hans Furler omväljs till talman för den parlamentariska församlingen.

Juni

27

Den nederländska regeringen lägger på eget initiativ fram ett förslag om att man skall ändra Romfördraget och Parisfördraget genom att anta en konvention om ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna. Den parlamentariska församlingen och de två kommissionerna rådfrågas om utkastet, men förslaget genomförs inte eftersom medlemsstaterna är oense om reformens omfattning.

Juli

18

Ett europeiskt toppmöte hålls i Bonn. De sex medlemsstaterna uttrycker sin önskan om att upprätta en politisk union.

31

Irland ansöker formellt om medlemskap i Europeiska gemenskaperna.

Augusti

9

Storbritannien ansöker formellt om medlemskap i Europeiska gemenskaperna.

10

Danmark ansöker formellt om medlemskap i Europeiska gemenskaperna.

September

1

Den första förordningen om fri rörlighet för arbetstagare träder i kraft.

November

20-21

Europeiska ekonomiska gemenskapens institutioner håller möte i Strasbourg. De diskuterar övergången från den första till den andra etappen av den gemensamma marknaden samt förbindelser med länder utanför gemenskapen.

December

20

Walter Hallstein omväljs till ordförande för Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Se också
Back to top