Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1961

Zgodovina Evropske unije - 1961


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Februar

10-11

Voditelji šestih držav so se v Parizu dogovorili o tesnejšem političnem sodelovanju.

Marec

7-10

Nemški politik Hans Furler je bil znova izvoljen za predsednika Parlamentarne skupščine.

Junij

27

Nizozemska vlada je predstavila osnutek predloga o spremembi Rimskih pogodb in Pariške pogodbe s konvencijo, ki bi vzpostavila enotni Svet za vse skupnosti in Evropsko visoko komisijo (združitev izvršnih vej oblasti). O osnutku sta podala mnenje tudi Evropska parlamentarna skupščina in obe komisiji. Združitev izvršnih organov nato ni bila izvedena zaradi razhajanj med državami članicami glede obsega sprememb.

Julij

18

V zahodnonemški prestolnici Bonn je potekalo evropsko srečanje na vrhu. Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Zvezna republika Nemčija in Nizozemska so izrazile željo po ustanovitvi politične zveze.

31

Irska je uradno vložila prošnjo za pridružitev Evropskim skupnostim.

Avgust

9

Združeno kraljestvo je uradno vložilo prošnjo za pridružitev Evropskim skupnostim.

10

Danska je uradno vložila prošnjo za pridružitev Evropskim skupnostim.

September

1

Začetek veljavnosti prve uredbe o prostem pretoku delavcev.

November

20-21

Kolokvij institucij Evropske gospodarske skupnosti v Strasbourgu, Francija. Udeleženci so govorili o drugem koraku uvedbe skupnega trga in povezovanju s prekomorskimi državami.

December

20

Nemški politik Walter Hallstein je bil znova izvoljen za predsednika Komisije Evropske gospodarske skupnosti.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Glej tudi
Back to top