Európska únia

História Európskej únie - 1961

História Európskej únie - 1961


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Február

10. - 11.

V Paríži (Francúzsko) sa koná samit o potrebe zavedenia užšej politickej spolupráce.

Marec

7. - 10.

Pán Furler je znovu zvolený za predsedu Parlamentného zhromaždenia.

Jún

27.

Holandská vláda prichádza s iniciatívou na predloženie návrhu dokumentu, ktorý sa vyslovuje v prospech revízie Rímskej zmluvy a Parížskej zmluvy prostredníctvom dohovoru o vytvorení jednotnej Rady pre Spoločenstvá a Európskej vysokej komisie (zlúčenie výkonných orgánov). K tomuto návrhu vyjadril stanovisko Európsky parlament a dve komisie. K zlúčeniu výkonných orgánov sa v danom čase neprikročilo pre rozdielne názory členských štátov na rozsah reformy.

Júl

18.

V Bonne (Nemecko) sa koná európsky samit. Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko vyslovujú želanie vytvoriť politickú úniu.

31.

Írsko formálne žiada o vstup do Európskych spoločenstiev.

August

9.

Spojené kráľovstvo formálne žiada o vstup do Európskych spoločenstiev.

10.

Dánsko formálne žiada o vstup do Európskych spoločenstiev.

September

1.

Učinnosť nadobúda prvé nariadenie o voľnom pohybe pracovnej sily.

November

20. - 21.

V Štrasburgu (Francúzsko) sa koná kolokvium medzi inštitúciami Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Diskutovanými témami sú prechod z prvej etapy spoločného trhu do druhej etapy a pridružovanie ďalších krajín.

December

20.

Pán Walter Hallstein je znovu zvolený za predsedu Komisie Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Klikni tiež na...
Back to top