Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1961

De geschiedenis van de Europese Unie - 1961


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Februari

10-11

Topconferentie in Parijs (Frankrijk) over de noodzaak om een doeltreffende politieke samenwerking tot stand te brengen.

Maart

7-10

De heer Furler wordt opnieuw verkozen tot voorzitter van de Parlementaire Vergadering.

Juni

27

De Nederlandse regering neemt het initiatief om een ontwerpdocument in te dienen waarin wordt gepleit voor de herziening van de Verdragen van Rome en Parijs door de goedkeuring van een Verdrag tot instelling van één Raad van de Europese Gemeenschappen en één Europese Hoge Commissie (fusie van de uitvoerende organen). Het Europees Parlement en de twee Commissies worden over dit ontwerp geraadpleegd. De fusie van de uitvoerende organen gaat niet door wegens onenigheid tussen de lidstaten over de draagwijdte van de hervorming.

Juli

18

Europese Topconferentie in Bonn (Duitsland). De Zes wensen een politieke unie op te richten.

31

Ierland dient een officieel verzoek om toetreding tot de Europese Gemeenschappen in.

Augustus

9

Het Verenigd Koninkrijk dient een officieel verzoek om toetreding tot de Europese Gemeenschappen in.

10

Denemarken dient een officieel verzoek om toetreding tot de Europese Gemeenschappen in.

September

1

De eerste verordening over het vrije verkeer van werknemers treedt in werking.

November

20-21

Colloquium van de instellingen van de Europese Economische Gemeenschap in Straatsburg (Frankrijk). Bespreking van de overgang van de eerste naar de tweede fase van de gemeenschappelijke markt en de associatie met overzeese landen.

December

20

De heer Walter Hallstein wordt herkozen als voorzitter van de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Zie ook
Back to top