Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1961

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1961


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Frar

10-11

Samit ġewwa Pariġi, fi Franza, dwar il-ħtieġa li tiġi stabbilita kooperazzjoni politika b'saħħitha.

Marzu

7-10

Is-Sur Furler jerġa' jiġi elett President tal-Assemblea Parlamentari.

Ġunju

27

Il-gvern Olandiż jieħu l-inizjattiva li jissottometti abbozz ta' dokument li jippromwovi r-reviżjoni tat-Trattati ta' Ruma u ta' Pariġi permezz ta' konvenzjoni li tistabbilixxi Kunsill waħdieni għall-Komunitajiet u Kummissjoni Għolja Ewropea (għaqda tal-eżekuttivi). Il-Parlament Ewropew u ż-żewġ Kummissjonijiet jiġu kkonsultati dwar dan l-abbozz. L-għaqda tal-eżekuttivi ma sseħħx f'dan il-punt minħabba diverġenzi bejn l-Istati Membri dwar il-firxa tar-riforma.

Lulju

18

Samit Ewropew ġewwa Bonn, fil-Ġermanja. Il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-Lussemburgu u l-Pajjiżi l-Baxxi jesprimu x-xewqa tagħhom li jistabbilixxu unjoni politika.

31

L-Irlanda tapplika formalment sabiex tissieħeb fil-Komunitajiet Ewropej.

Awwissu

9

Ir-Renju Unit japplika formalment sabiex jissieħeb fil-Komunitajiet Ewropej.

10

Id-Danimarka tapplika formalment sabiex tissieħeb fil-Komunitajiet Ewropej.

Settembru

1

Jidħol fis-seħħ l-ewwel regolament dwar il-moviment ħieles tal-ħaddiema.

Novembru

20-21

Fi Strasburgu, fi Franza, jinżamm kollokju bejn l-istituzzjonijiet tal-Komunità Ekonomika Ewropea. Is-suġġetti diskussi huma l-passaġġ mill-ewwel għat-tieni fażi tas-suq komuni u l-assoċjazzjoni ma' pajjiżi barranin.

Diċembru

20

Is-Sur Walter Hallstein jerġa' jiġi elett President tal-Kummissjoni tal-Komunità Ekonomika Ewropea.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Ara wkoll
Back to top