Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1961

Eiropas Savienības vēsture - 1961


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Februāris

10-11

Parīzē (Francijā) notiek augstākā līmeņa sanāksme par nepieciešamību veidot stabilu politisko sadarbību.

Marts

7-10

Hansu Furleru atkārtoti ievēl par Parlamentārās asamblejas prezidentu.

Jūnijs

27

Nīderlandes valdība uzņemas iniciatīvu, iesniedzot dokumenta projektu, kurā atbalstīta ideja pārskatīt Romas un Parīzes līgumus, pieņemot konvenciju par vienotas Kopienu Padomes un Eiropas Augstās komisijas izveidi (izpildinstitūciju apvienošanu). Šo projektu pārrunā ar Eiropas Parlamentu un abām komisijām. Šajā brīdī izpildinstitūciju apvienošanas process tiek pārtraukts, jo dalībvalstu viedokļi par reformas saturu atšķiras.

Jūlijs

18

Bonnā (Vācijā) notiek Eiropas augstākā līmeņa sanāksme. Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija izsaka vēlmi izveidot politisku savienību.

31

Īrija iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Kopienās.

Augusts

9

Apvienotā Karaliste iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Kopienās.

10

Dānija iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Kopienās.

Septembris

1

Stājas spēkā pirmā regula par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos.

Novembris

20-21

Strasbūrā (Francijā) notiek oficiālas pārrunas starp Eiropas Ekonomikas kopienas iestādēm. Tiek pārrunāti tādi jautājumi kā pāreja no kopējā tirgus izveides pirmā posma uz otro un asociācijas veidošana ar aizjūras valstīm.

Decembris

20

Valteru Halšteinu atkārtoti ievēl par Eiropas Ekonomikas kopienas Komisijas priekšsēdētāju.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Skatīt arī
Back to top