Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1961 m.

Europos Sąjungos istorija - 1961 m.


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Vasaris

10–11 d.

Paryžiuje (Prancūzija) surengtas aukščiausiojo lygio susitikimas, kuriame aptarta tvirto politinio bendradarbiavimo svarba.

Kovas

7–10 d.

Hansas Furleris perrinktas Parlamentinės Asamblėjos pirmininku.

Birželis

27 d.

Nyderlandų vyriausybė ėmėsi iniciatyvos pateikti dokumento projektą, kuriuo raginama persvarstyti Romos ir Paryžiaus sutartis ir priimti konvenciją, kuria būtų įsteigta viena Bendrijų Taryba ir Europos Bendrijų vyriausioji valdyba (vykdomosios valdžios institucijų sujungimas). Dėl šio projekto konsultuotasi su Europos Parlamentu ir abiem Komisijomis. Vykdomosios valdžios institucijos dar nebuvo sujungtos, nes valstybės narės nesutarė dėl refomos masto.

Liepa

18 d.

Bonoje (Vokietija) įvyko valstybių narių aukščiausiojo lygio susitikimas. Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija pareiškė pageidavimą įkurti politinę sąjungą.

31 d.

Airija pateikė oficialią stojimo į Europos Bendrijas paraišką.

Rugpjūtis

9 d.

Jungtinė Karalystė pateikė oficialią stojimo į Europos Bendrijas paraišką.

10 d.

Danija pateikė oficialią stojimo į Europos Bendrijas paraišką.

Rugsėjis

1 d.

Įsigaliojo pirmasis reglamentas dėl laisvo darbuotojų judėjimo.

Lapkritis

20–21 d.

Strasbūre (Prancūzija) įvyko oficialus Europos ekonominės bendrijos institucijų pokalbis. Aptartas perėjimas iš pirmo į antrą bendrosios rinkos etapą ir asociacijos ryšiai su užsienio šalimis.

Gruodis

20 d.

Walteris Hallsteinas perrinktas Europos ekonominės bendrijos komisijos pirmininku.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Papildoma informacija
Back to top