Európai Unió

Az Európai Unió története - 1961

Az Európai Unió története - 1961


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Február

10–11

Csúcstalálkozó a politikai együttműködés megerősítésének szükségességéről Párizsban (Franciaország).

Március

7-10

Ismét Hans Furlert választják az Európai Parlamenti Közgyűlés elnökévé.

Június

27

A holland kormány a Római Szerződés és a Párizsi Szerződés felülvizsgálatát kezdeményezi olyan egyezményt javasolva, amely hatálybalépésekor közös Tanácsot és egyetlen Európai Főbizottságot hoz létre a Közösség számára (a végrehajtó szervek összevonásával). Az Európai Parlament és a két Bizottság is megvizsgálja a tervezetet. A végrehajtói szervek egyesülése ekkor még nem következik be, mivel a tagállamok között véleménykülönbség áll fenn a reform mértékét illetően.

Július

18

Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország a bonni csúcstalálkozón kinyilvánítja szándékát a politikai unió létrehozására.

31

Írország hivatalosan kéri az Európai Közösségekbe való felvételét.

Augusztus

9

Az Egyesült Királyság hivatalosan kéri az Európai Közösségekbe való felvételét.

10

Dánia hivatalosan kéri az Európai Közösségekbe való felvételét.

Szeptember

1

Hatályba lép a munkaerő szabad mozgásáról szóló első rendelet.

November

20-21

Az Európai Gazdasági Közösség intézményei Strasbourgban (Franciaország) konferenciát rendeznek, ahol a közös piac első szakaszáról a második szakaszra való áttérést, valamint a tengerentúli országok társulásának kérdését vitatják meg.

December

20

Walter Hallsteint újra az Európai Gazdasági Közösség Bizottságának elnökévé választják.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Kapcsolódó weboldalak
Back to top