Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1961

Euroopa Liidu ajalugu - 1961


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Veebruar

10‒11

Tippkohtumine Pariisis, kus räägitakse vajadusest panna alus usaldusväärsele poliitilisele koostööle.

Märts

7‒10

Hans Furler valitakse tagasi Parlamentaarse Assamblee presidendiks.

Juuni

27

Madalmaade valitsus algatab eelnõu Rooma ja Pariisi lepingute läbivaatamiseks, tehes ettepaneku moodustada ühendustele ühtne nõukogu ja komisjon (täitevorganite ühendamine). Eelnõud arutatakse Euroopa Parlamendi ja kahe komisjoniga. Täitevorganite ühendamiseni siiski veel ei jõuta, sest liikmesriigid on uuenduse ulatuse asjus eriarvamusel.

Juuli

18

Euroopa tippkohtumine Bonnis. Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa ja Saksamaa väljendavad poliitilise liidu loomise soovi.

31

Iirimaa esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa ühendustega.

August

9

Ühendkuningriik esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa ühendustega.

10

Taani esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa ühendustega.

September

1

Jõustub esimene töötajate vaba liikumist käsitlev määrus.

November

20–21

Euroopa Majandusühenduse institutsioonide koosolek Strasbourgis. Arutatakse ühisturu esimesest etapist teise liikumist ning koostööd ülemeremaadega.

Detsember

20

Walter Hallstein valitakse tagasi Euroopa Majandusühenduse Komisjoni presidendiks.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Vaata ka …
Back to top