Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1961

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1961


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Φεβρουάριος

10-11

Διεξάγεται στο Παρίσι, Γαλλία, διάσκεψη κορυφής για την ανάγκη σταθερής πολιτικής συνεργασίας.

Μάρτιος

7-10

Ο Furler επανεκλέγεται πρόεδρος της Συνέλευσης.

Ιούνιος

27

Η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να υποβάλει σχέδιο για την αναθεώρηση των συνθηκών της Ρώμης και του Παρισιού μέσω της έκδοσης συνθήκης για τη θέσπιση ενιαίου Συμβουλίου των Κοινοτήτων και Ανώτατης Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συγχώνευση των εκτελεστικών οργάνων). Επί του σχεδίου αυτού διεξάγονται διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις δύο Επιτροπές. Η συγχώνευση των εκτελεστικών οργάνων δεν προχωρεί στο σημείο αυτό λόγω των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την έκταση της μεταρρύθμισης.

Ιούλιος

18

Διεξάγεται στη Βόννη, Γερμανία, Ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής. Οι έξι εκφράζουν τη βούλησή τους για τη θέσπιση πολιτικής ένωσης.

31

Η Ιρλανδία υποβάλλει επίσημα αίτηση προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Αύγουστος

9

Το Ηνωμένο Βασίλειο υποβάλλει επίσημα αίτηση προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

10

Η Δανία υποβάλλει επίσημα αίτηση προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Σεπτέμβριος

1

Αρχίζει να ισχύει ο πρώτος κανονισμός για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Νοέμβριος

20-21

Διεξάγεται στο Στρασβούργο, Γαλλία συνάντηση μεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Τα υπό συζήτηση θέματα είναι η μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο στάδιο της Κοινής Αγοράς και η σύνδεση με υπερπόντιες χώρες.

Δεκέμβριος

20

Ο Βάλτερ Χάλσταϊν επανεκλέγεται πρόεδρος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Back to top