Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1961 r.

Историята на Европейския съюз - 1961 r.


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Февруари

10-11

В Париж, Франция, се провежда среща на високо равнище за необходимостта от установяване на надеждно политическо сътрудничество.

Март

7-10

Ханс Фурлър е преизбран за председател на Парламентарната асамблея.

Юни

27

Нидерландското правителство поема инициатива за изготвяне на проектодокумент, който има за цел преразглеждане на Договорите от Рим и Париж посредством конвенция за създаване на единен Съвет на Общностите и на Европейска висша комисия (сливане на изпълнителните органи). Във връзка с този проект са проведении консултации с Европейския парламент и двете Комисии. Обединяването на изпълнителните органи не продължава на този етап поради разногласия между държавите по отношение на обхвата на реформата.

Юли

18

В Бон, Германия, се провежда европейска среща на високо равнище. Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия изразяват желанието си за създаване на политически съюз.

31

Ирландия официално подава молба за присъединяване към Европейските общности.

Август

9

Обединеното кралство официално подава молба за присъединяване към Европейските общности.

10

Дания официално подава молба за присъединяване към Европейските общности.

Септември

1

Влиза в сила първият регламент за свободното движение на работници.

Ноември

20-21

В Страсбург, Франция, се провежда среща между институциите на Европейската икономическа общност. Разискват са преминаването от първа към втора фаза на общия пазар и асоциирането с отвъдморските държави.

Декември

20

Валтер Халщайн е преизбран за председател на Комисията на Европейската икономическа общност.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Вижте също
Back to top