Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1960

Europeiska unionens historia - 1960


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januari

4

Frihandelssammanslutningen EFTA bildas när Österrike, Danmark, Norge, Portugal, Sverige, Schweiz och Storbritannien undertecknar Stockholmsavtalet i Stockholm.

Maj

3

Stockholmsavtalet om upprättandet av EFTA träder i kraft.

11

Rådet antar förordningen om Europeiska socialfonden. Fonden skall främja sysselsättningen och arbetstagarnas geografiska och yrkesmässiga rörlighet inom gemenskapen.

September

20

Förordningen om Europeiska socialfonden träder i kraft.

December

13

Konventionen om upprättandet av den västeuropeiska organisationen för samarbete inom flygtrafiktjänstsystemet (Eurocontrol) undertecknas i Bryssel.

14

Den europeiska organisationen för ekonomiskt samarbete OEEC omvandlas till organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Se också
Back to top