Európska únia

História Európskej únie - 1960

História Európskej únie - 1960


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Január

4.

V Štokholme (Švédsko) sa podpisuje Dohovor o Európskom združení voľného obchodu (EZVO), ktorého členmi sú Rakúsko, Dánsko, Nórsko, Portugalsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.

Máj

3.

Štokholmský dohovor o Európskom združení voľného obchodu (EZVO) nadobúda platnosť.

11.

Rada prijíma právne predpisy o Európskom sociálnom fonde. Cieľom fondu je podpora zamestnanosti a geografickej a profesijnej mobility pracovníkov na úrovni Spoločenstva.

September

20.

Nariadenie o Európskom sociálnom fonde nadobúda účinnosť.

December

13.

V Bruseli (Belgicko) sa podpisuje Dohovor o Európskej organizácii pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol).

14.

Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu (OEEC) sa stáva Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Klikni tiež na...
Back to top