Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1960

Historia Unii Europejskiej - 1960


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Styczeń

4

W Sztokholmie w Szwecji podpisana zostaje konwencja ustanawiająca Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) obejmujące Austrię, Danię, Norwegię, Portugalię, Szwecję, Szwajcarię i Wielką Brytanię.

Maj

3

Wchodzi w życie konwencja sztokholmska ustanawiająca Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA).

11

Rada przyjmuje przepisy w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem funduszu jest promowanie zatrudnienia oraz geograficznej i zawodowej mobilności pracowników we Wspólnocie.

Wrzesień

20

Wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grudzień

13

W Brukseli w Belgii zostaje podpisana konwencja ustanawiająca Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol).

14

Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEWG) zostaje przekształcona w Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Zobacz również: 
Back to top