Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1960

De geschiedenis van de Europese Unie - 1960


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januari

4

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) waarvan Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen, Portugal, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk deel uitmaken, wordt ondertekend in Stockholm (Zweden).

Mei

3

Het Verdrag van Stockholm tot oprichting van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) treedt in werking.

11

De Raad hecht zijn goedkeuring aan de verordening inzake het Europees Sociaal Fonds. Het doel van het Fonds is het bevorderen van de geografische en beroepsmobiliteit van werknemers binnen de Gemeenschap.

September

20

De verordening inzake het Europees Sociaal Fonds treedt in werking.

December

13

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart (Eurocontrol) wordt ondertekend in Brussel (België).

14

De Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES) wordt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Zie ook: 
Back to top