Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1960 m.

Europos Sąjungos istorija - 1960 m.


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Sausis

4 d.

Stokholme (Švedija) Austrija, Danija, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Portugalija, Švedija ir Šveicarija pasirašė Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) konvenciją.

Gegužė

3 d.

Įsigaliojo Stokholmo konvencija, kuria įsteigta Europos laisvosios prekybos asociacija (ELPA).

11 d.

Taryba priėmė teisės aktus dėl Europos socialinio fondo. Fondo paskirtis – skatinti užimtumą ir darbuotojų geografinį bei profesinį judumą Bendrijoje.

Rugsėjis

20 d.

Įsigaliojo Europos socialinio fondo reglamentas.

Gruodis

13 d.

Briuselyje (Belgija) pasirašyta Europos oro navigacijos saugos organizacijos (Eurokontrolės) konvencija.

14 d.

Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacija (EEBO) tapo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO).

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Papildoma informacija: 
Back to top