an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1960

Stair an Aontais Eorpaigh - 1960


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Eanáir

4

Sínítear coinbhinsiún Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE), ar a bhfuil an Ostair, an Danmhairg, an Iorua, an Phortaingéil, an tSualainn, an Eilvéis agus an Ríocht Aontaithe, i Stócólm sa tSualainn.

Bealtaine

3

Tagann Coinbhinsiún Stócólm i bhfeidhm ag cur ar bun Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE).

11

Glacann an Chomhairle le reachtaíocht maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa. Is é is aidhm don chiste fostaíocht agus soghluaisteacht gheografach agus ghairmiúil oibrithe laistigh den Chomhphobal a chur chun cinn.

Meán Fómhair

20

Tagann rialachán Chiste Sóisialta na hEorpa i bhfeidhm.

Nollaig

13

Sínítear an Coinbhinsiún ag cur ar bun an Eagraíocht Eorpach um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta (Eurocontrol) sa Bhruiséil sa Bheilg.

14

Déantar an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (OECD) den Eagraíocht um Chomhar Eacnamaíochta Eorpach (OEEC).

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Féach freisin: 
Back to top