Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1960

Euroopa Liidu ajalugu - 1960


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Jaanuar

4

Austria, Norra, Portugal, Rootsi, Šveits, Taani ja Ühendkuningriik kirjutavad Stockholmis alla Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) konventsioonile.

Mai

3

Jõustub Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) asutamise Stockholmi konventsioon.

11

Nõukogu võtab vastu Euroopa Sotsiaalfondi käsitleva õigusakti. Fondi eesmärk on suurendada tööhõivet ning töötajate nii geograafilist kui ka kutsealast liikuvust ühenduses.

September

20

Jõustub Euroopa Sotsiaalfondi määrus.

Detsember

13

Brüsselis kirjutatakse alla konventsioon, millega asutatakse Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon (Eurocontrol).

14

Euroopa Majanduskoostöö Organisatsioonist (OEEC) saab Euroopa Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD).

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Vaata ka …
Back to top