Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1960

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1960


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Ιανουάριος

4

Υπογράφεται στη Στοκχόλμη, Σουηδία η Σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ/EFTA) που συνδέει την Αυστρία, τη Δανία, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μάιος

3

Αρχίζει να ισχύει η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ/EFTA).

11

Το Συμβούλιο εκδίδει κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σκοπός του ταμείου αυτού είναι η προώθηση της απασχόλησης και η γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα των εργαζομένων στην Κοινότητα.

Σεπτέμβριος

20

Αρχίζει να ισχύει ο κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δεκέμβριος

13

Υπογράφεται στις Βρυξέλλες, Βέλγιο η Σύμβαση για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας (Eurocontrol).

14

Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας (ΟΕΟΣ) μετατρέπεται σε Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OΟΣΑ).

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Back to top