Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1960

Dějiny Evropské unie - 1960


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Leden

4

Ve Stockholmu je podepsána úmluva o založení Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které zahrnuje Dánsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené království, Švédsko a Švýcarsko.

Květen

3

Stockholmská úmluva o založení Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) vstupuje v platnost.

11

Rada schvaluje právní předpis o Evropském sociálním fondu. Účelem fondu je podporovat zaměstnanost a mobilitu pracujících v rámci Společenství.

Září

20

Nařízení o Evropském sociálním fondu vstupuje v platnost.

Prosinec

13

V Bruselu je podepsána Úmluva o založení Evropské organizace pro bezpečnost letového provozu (Eurocontrol).

14

Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (angl. zkratka OEEC) se mění na Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Viz také: 
Back to top