Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1960 r.

Историята на Европейския съюз - 1960 r.


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Януари

4

В Стокхолм, Швеция, е подписана конвенцията за Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), която включва Австрия, Дания, Португалия, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство.

Май

3

Влиза в сила Стокхолмската конвенция за създаване на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ).

11

Съветът приема законодателство за Европейския социален фонд. Целта на фонда е насърчаване на заетостта и географската и професионалната мобилност на работниците в рамките на Общността.

Септември

20

Влиза в сила регламентът за Европейския социален фонд.

Декември

13

В Брюксел, Белгия, е подписана Конвенцията за създаване на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол).

14

Организацията за европейско икономическо сътрудничество (ОЕИС) се преименува на Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Вижте също
Back to top