Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1959

Zgodovina Evropske unije - 1959


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Januar

1

Prvi koraki postopne odprave carin in kvot med državami Evropske gospodarske skupnosti (EGS).

7

Francoski politik Robert Schuman je bil znova izvoljen za predsednika Parlamentarne skupščine.

Februar

2

Za predsednika Komisije Euratom je bil izvoljen francoski inženir Etienne Hirsch.

Marec

3

Sodišče Evropskih skupnosti je sprejelo poslovnik.

20

Evropska investicijska banka (EIB) je odobrila prva posojila.

Maj

5

Evropski svet je sprejel predlog ameriškega finančnega ministra Dillona o večstranskih trgovinskih pogajanjih (Splošni sporazum o tarifah in trgovini – GATT). Odločil je tudi, da bo pogajanja vodila Komisija s pomočjo posebnega odbora, ki ga imenuje Svet.

Junij

8

Grčija je vložila prošnjo za pridružitev EGS.

22

Finančni organi držav članic EGS so ustanovili tri delovne skupine, ki naj bi ocenile možnosti uskladitve zakonodaje o posrednih dajatvah.

25-26

Prvi sestanek nacionalnih strokovnjakov o dampingu, na katerem so govorili o uredbah, potrebnih za preprečevanje dampinga med državami EGS.

Julij

20-21

Sedem držav Organizacije za evropsko gospodarsko sodelovanje (Avstrija, Danska, Norveška, Portugalska, Švedska, Švica in Združeno kraljestvo) se je odločilo, da bodo ustanovile Evropsko združenje za prosto trgovino (EFTA).

31

Turčija je vložila prošnjo za pridružitev EGS.

September

10

Začetek pogajanj z Grčijo o pridružitvi EGS.

11

Italijanski politik Piero Malvestiti je bil izvoljen za predsednika Visoke oblasti ESPJ.

27

Začetek pogajanj s Turčijo o pridružitvi EGS.

Oktober

13

Belgijski zunanji minister Pierre Wigny je predstavil zamisel, po kateri bi Visoko oblast ESPJ in obe komisiji (EGS in Euratom), ki sta ju uvedli Rimski pogodbi, združili v enotno institucijo.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top