Európska únia

História Európskej únie - 1959

História Európskej únie - 1959


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Január

1.

Prijímajú sa prvé kroky na postupné zrušenie ciel a colných kvót na úrovni EHS.

7.

Robert Schuman je znovu zvolený za predsedu Parlamentného zhromaždenia.

Február

2.

Etienne Hirsch je zvolený za predsedu Komisie Euratomu.

Marec

3.

Európsky súdny dvor prijíma svoje procesné nariadenia.

20.

Európska investičná banka (EIB) poskytuje prvé úvery.

Máj

5.

Európska rada prijíma Dillonov návrh Spojených štátov amerických na mnohostranné obchodné rokovania (v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode). Tieto rokovania bude viesť Komisia s podporou osobitného výboru vymenovaného Radou.

Jún

8.

Grécko žiada o pridruženie k EHS.

22.

Finančné úrady členských štátov EHS zriaďujú tri pracovné skupiny na preskúmanie možnosti harmonizácie právnych predpisov v oblasti nepriamych daní.

25. - 26.

Koná sa prvé zasadnutie expertov členských krajín o dumpingu. Skúmajú predpisy, ktoré by sa mali zaviesť na zabránenie dumpingu v rámci Spoločenstva.

Júl

20. - 21.

Sedem krajín Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu (OEEC), a to Rakúsko, Dánsko, Nórsko, Portugalsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo, sa rozhodlo zriadiť Európske združenie voľného obchodu (EZVO).

31.

Turecko žiada o pridruženie k EHS.

September

10.

Začínajú rokovania o pridružení Grécka k EHS.

11.

Za predsedu Vysokého úradu ESUO je zvolený Piero Malvestiti.

27.

Začínajú rokovania o pridružení Turecka k EHS.

Október

13.

Pierre Wigny, belgický minister zahraničných vecí, prichádza s myšlienkou zjednotiť Vysoký úrad ESUO a dve komisie (EHS a Euratom) ustanovené Rímskou zmluvou do jednej inštitúcie.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top