Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1959

De geschiedenis van de Europese Unie - 1959


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Januari

1

De eerste stappen worden gezet om te komen tot een geleidelijke opheffing van de douanerechten en -contingenten binnen de EEG.

7

Robert Schuman wordt herkozen als voorzitter van het Parlement.

Februari

2

Etienne Hirsch wordt verkozen tot voorzitter van de Euratom-Commissie.

Maart

3

Het Europese Hof van Justitie stelt haar procedureregels vast.

20

De Europese Investeringsbank (EIB) kent haar eerste leningen toe.

Mei

5

De Europese Raad aanvaardt het "voorstel-Dillon" van de VS betreffende multilaterale handelsbesprekingen (Algemene Overeenkomst inzake Handel en Tarieven - GATT). De Commissie, daarin bijgestaan door een speciaal door de Raad benoemd Comité, zal deze onderhandelingen leiden.

Juni

8

Griekenland vraagt associatie met de EEG aan.

22

De nationale belastingsdiensten van de EEG richten drie werkgroepen op om na te gaan of het harmoniseren van de indirecte belastingwetgeving haalbaar is.

25-26

Er wordt een eerste bijeenkomst van deskundigen uit de lidstaten inzake dumping gehouden. Zij stellen de bepalingen vast die intracommunautaire dumping moeten voorkomen.

Juli

20-21

Zeven landen van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES) met name Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen, Portugal, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk besluiten een Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) op te richten.

31

Turkije vraagt associatie met de EEG aan.

September

10

De onderhandelingen met betrekking tot de associatie van Griekenland met de EEG gaan van start.

11

Piero Malvestiti wordt verkozen tot voorzitter van de Hoge Autoriteit van de EGKS.

27

De onderhandelingen met betrekking tot de associatie van Turkije met de EEG gaan van start.

Oktober

13

Pierre Wigny, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, lanceert het idee om de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de twee Commissies (EEG en Euratom), zoals ze bij het Verdrag van Rome zijn opgericht, in één enkele instelling onder te brengen.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top