Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1959

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1959


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Jannar

1

Jittieħdu l-ewwel passi sabiex bil-mod il-mod jitneħħew id-dazji doganali u l-kwoti fi ħdan il-KEE.

7

Robert Schuman jerġa' jiġi elett President tal-Assemblea Parlamentari.

Frar

2

Etienne Hirsch jiġi elett President tal-Kummissjoni Euratom.

Marzu

3

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tadotta r-regolamenti tagħha ta' proċedura.

20

Il-Bank Ewropew għall-Investiment (BEI) jagħti l-ewwel self tiegħu.

Mejju

5

Il-Kunsill Ewropew jaċċetta l-"proposta Dillon" tal-Istati Uniti tal-Amerika dwar negozjati kummerċjali multilaterali (Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-qafas Kummerċjali). Il-Kummissjoni, assistita minn Kumitat speċjali maħtur mill-Kunsill, se tmexxi dawn in-negozjati.

Ġunju

8

Il-Greċja tapplika għal ftehim ta' assoċjazzjoni mal-KEE.

22

L-amministrazzjonijiet fiskali nazzjonali tal-KEE jistabbilixxu tliet gruppi ta' ħidma sabiex jivvalutaw il-possibbiltà ta' armonizzazzjoni tal-leġislazzjoni dwar it-taxxa indiretta.

25-26

Issir l-ewwel laqgħa tal-esperti tal-pajjiżi Membri dwar il-problema tad-dumping. Huma jivvalutaw ir-regolamenti li għandhom jiddaħħlu sabiex jiġi evitat id-dumping intrakomunitarju.

Lulju

20-21

Seba' pajjiżi tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika Ewropea (OEEC), jiġifieri l-Awstrija, id-Danimarka, in-Norveġja, il-Portugall, l-Isvezja, l-Isvizzera u r-Renju Unit, jiddeċiedu li jwaqqfu Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA).

31

It-Turkija tapplika għal ftehim ta' assoċjazzjoni mal-KEE.

Settembru

10

Jibdew in-negozjati għall-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-Greċja mal-KEE.

11

Piero Malvestiti jiġi elett President tal-Awtorità Għolja tal-KEFA.

27

Jibdew in-negozjati għall-ftehim ta' assoċjazzjoni tat-Turkija mal-KEE.

Ottubru

13

Pierre Wigny, il-ministru Belġjan għall-affarijiet barranin, jissuġġerixxi l-idea biex l-Awtorità Għolja tal-KEFA u ż-żewġ Kummissjonijiet (KEE u Euratom) stabbiliti bit-Trattat ta' Ruma jingħaqdu f'istituzzjoni waħda.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top