Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1959 m.

Europos Sąjungos istorija - 1959 m.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Sausis

1 d.

Imtasi pirmų veiksmų siekiant EEB laipsniškai panaikinti muitus ir kvotas.

7 d.

Parlamentinės asamblėjos pirmininku vėl išrinktas Robert'as Schumanas.

Vasaris

2 d.

Euratomo komisijos pirmininku išrinktas Etienne Hirschas.

Kovas

3 d.

Europos Teisingumo Teismas priėmė procedūrinius reglamentus.

20 d.

Europos investicijų bankas (EIB) suteikė pirmas paskolas.

Gegužė

5 d.

Europos Taryba priėmė JAV vadinamąjį Dillono pasiūlymą dėl daugiašalių prekybos derybų (Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) pagrindas). Šioms deryboms vadovaus Komisija, padedama specialaus Tarybos paskirto komiteto.

Birželis

8 d.

Graikija padavė paraišką sudaryti asociacijos susitarimą su EEB.

22 d.

EEB nacionalinės mokesčių administravimo institucijos įsteigė tris darbo grupes tam, kad būtų persvarstyta, ar įmanoma suderinti netiesioginių mokesčių teisės aktus.

25–26 d.

Surengtas pirmas valstybių narių dempingo ekspertų susitikimas. Jie apsvarstė, kokių priemonių reikėtų imtis, kad Bendrijoje būtų išvengta dempingo.

Liepa

20–21 d.

Septynios Europos ekononimio bendradarbiavimo organizacijos (OEEC) šalys – Austrija, Danija, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Portugalija, Švedija ir Šveicarija – nusprendė įsteigti Europos laisvosios prekybos asociaciją (ELPA).

31 d.

Turkija padavė paraišką sudaryti asociacijos susitarimą su EEB.

Rugsėjis

10 d.

Prasidėjo derybos dėl Graikijos ir EEB asociacijos susitarimo.

11 d.

EAPB vyriausiosios valdybos pirmininku išrinktas Piero Malvestiti.

27 d.

Prasidėjo derybos dėl Turkijos ir EEB asociacijos susitarimo.

Spalis

13 d.

Belgijos užsienio reikalų ministras Pierre Wigny pasiūlė idėją sujungti Romos sutartimi įsteigtas EAPB vyriausiąją valdybą ir dvi (EEB ir Euratomo) komisijas į vieną instituciją.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top