Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1959

Euroopan unionin historia - 1959


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Tammikuu

1.

ETY:n sisäisten tullien ja kiintiöiden asteittainen poistaminen aloitetaan.

7.

Robert Schuman valitaan uudelleen Euroopan parlamentaarisen edustajakokouksen puhemieheksi.

Helmikuu

2.

Etienne Hirsch valitaan Euratomin komission puheenjohtajaksi.

Maaliskuu

3.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin hyväksyy menettelysääntönsä.

20.

Euroopan investointipankki (EIP) myöntää ensimmäiset lainat.

Toukokuu

5.

Eurooppa-neuvosto hyväksyy Yhdysvaltain esittämän "Dillonin ehdotuksen" tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen GATTin yhteydessä käytävistä monenvälisistä kauppaneuvotteluista. Komissio, jota avustaa neuvoston nimeämä erityiskomitea, johtaa neuvotteluja.

Kesäkuu

8.

Kreikka hakee ETY:n jäsenyyttä.

22.

ETY:n jäsenvaltioiden verohallitukset perustavat kolme työryhmää, joiden tarkoituksena on tarkastella välillistä verotusta koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamista.

25.-26.

Jäsenvaltioiden polkumyyntiasiantuntijoiden ensimmäinen kokous pidetään. Kokouksessa tarkastellaan mahdollisia sääntöjä, joilla vältettäisiin yhteisön sisäinen polkumyynti.

Heinäkuu

20.-21.

Euroopan taloudellisen yhteistyön järjestön OEEC:n seitsemän jäsenvaltiota, eli Itävalta, Norja, Portugali, Ruotsi, Sveitsi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta, päättävät perustaa Euroopan vapaakauppa-liiton EFTA:n. 

31.

Turkki hakee ETY:n jäsenyyttä. 

Syyskuu

10.

Neuvottelut Kreikan ETY-jäsenyydestä aloitetaan.

11.

Piero Malvestit valitaan EHTY:n korkean viranomaisen puheenjohtajaksi.

27.

Neuvottelut Turkin ETY-jäsenyydestä aloitetaan.

Lokakuu

13.

Belgian ulkoministeri Pierre Wigny esittää ajatuksen EHTY:n korkean viranomaisen ja Rooman sopimuksella perustetun kahden komission (ETY:n ja Euratomin komission) yhdistämisestä yhdeksi toimielimeksi.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top