Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1959

Euroopa Liidu ajalugu - 1959


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Jaanuar

1

Astutakse esimesed sammud tollimaksude ja -kvootide järkjärguliseks kaotamiseks EMÜs.

7

Robert Schuman valitakse tagasi Parlamentaarse Assamblee presidendiks.

Veebruar

2

Euratomi Komisjoni presidendiks valitakse Etienne Hirsch.

Märts

3

Euroopa Kohus võtab vastu oma kodukorra.

20

Euroopa Investeerimispank (EIP) annab esimest korda laenu.

Mai

5

Euroopa Ülemkogu võtab vastu USA poolt tehtud nn Dilloni ettepaneku mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste kohta (üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe raamistik). Läbirääkimisi juhib komisjon, keda abistab nõukogu määratud erikomitee.

Juuni

8

Kreeka esitab taotluse assotsieerumiseks EMÜga.

22

EMÜ liikmesriikide maksuametid moodustavad kolm töörühma, kelle ülesanne on hinnata kaudseid makse käsitlevate õigusaktide ühtlustatavust.

25–26

Toimub liikmesriikide dumpinguekspertide esimene kohtumine. Vaadatakse läbi eeskirjad, mis kehtestatakse ühendusesisese dumpingu vältimiseks.

Juuli

20–21

Euroopa Majanduskoostöö Organisatsiooni (OEEC) seitse liikmesriiki (Austria, Norra, Portugal, Rootsi, Šveits, Taani, Ühendkuningriik) otsustavad moodustada Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA).

31

Türgi esitab taotluse assotsieerumiseks EMÜga.

September

10

Algavad Kreeka ja EMÜ assotsieerumisläbirääkimised.

11

ESTÜ Ülemameti presidendiks valitakse Piero Malvestiti.

27

Algavad Türgi ja EMÜ assotsieerumisläbirääkimised.

Oktoober

13

Belgia välisminister Pierre Wigny väljendab mõtet ühendada ESTÜ Ülemamet ning Rooma lepingutega moodustatud kahe ühenduse (EMÜ ja Euratomi) komisjonid ühtseks institutsiooniks.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top