Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1959

Dějiny Evropské unie - 1959


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Leden

1

Jsou podniknuty první kroky v rámci postupného rušení cel a celních kvót na území EHS.

7

Předsedou Parlamentního shromáždění je opět zvolen Robert Schuman.

Únor

2

Předsedou Komise Euratomu je zvolen Etienne Hirsch.

Březen

3

Evropský soudní dvůr přijímá svůj jednací řád.

20

Evropská investiční banka (EIB) poskytuje první půjčky.

Květen

5

Evropská rada přijímá návrh USA (tzv. Dillonův návrh) týkající se vícestranných obchodních jednání (v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu GATT). Jednání má vést Komise za pomoci zvláštního výboru jmenovaného Radou.

Červen

8

Řecko žádá o uzavření dohody o přidružení k EHS.

22

Daňové orgány jednotlivých zemí EHS zakládají tři pracovní skupiny, jejichž úkolem bude prozkoumat, zda bude možné sladit právní předpisy o nepřímých daních.

25–26

Koná se první schůzka odborníků členských států pro oblast dumpingu. Jejich úkolem je zjistit, jaké předpisy bude nutné zavést, má-li se uvnitř Společenství vyloučit dumping.

Červenec

20–21

Sedm zemí Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC) – Dánsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené království, Švédsko a Švýcarsko – zakládá Evropské sdružení volného obchodu (ESVO).

31

Turecko žádá o uzavření dohody o přidružení k EHS.

Září

10

Zahájena jednání o přidružení Řecka k EHS.

11

Předsedou Vysokého úřadu ESUO je zvolen Piero Malvestiti.

27

Zahájena jednání o přidružení Turecka k EHS.

Říjen

13

Belgický ministr zahraničí Pierre Wigny přichází s myšlenkou sjednotit Vysoký úřad ESUO a dvě stávající Komise (EHS a Euratomu), založené na základě Římských smluv, v jeden orgán.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top