Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1958

Europeiska unionens historia - 1958


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Januari

1

Romfördragen träder i kraft. EEG och Euratom installeras i Bryssel. Den parlamentariska församlingen och domstolen är gemensamma för alla tre gemenskaperna.

7

Walter Hallstein väljs till ordförande för EEG:s kommission. Louis Armand väljs till ordförande för Euratoms kommission. Paul Finet väljs till ordförande för EKSG:s kommission.

26

De sex grundarländerna beslutar att skapa Ständiga representanternas kommitté (Coreper) som skall förbereda rådets arbete.

Februari

10

Medlemsstaterna inrättar en harmoniserad kol- och ståltariff. Undantag beviljas för Frankrike och Italien: Under en tvåårsperiod får dessa länder kräva högre avgifter för vissa varor.

Mars

19

Den session som inrättar den europeiska parlamentariska församlingen (Europaparlamentet) hålls i Strasbourg. Robert Schuman väljs till parlamentets ordförande. Detta parlament ersätter det som fanns inom EKSG.

April

15

Genom rådets första förordning blir franska, italienska, nederländska och tyska gemenskapernas officiella språk.

20

Den första Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggörs. Den ersätter EKSG:s officiella tidning.

22

Rådet utser medlemmarna i Ekonomiska och sociala kommittén (ESK).

Maj

13

Medlemmarna i Europaparlamentet samlas för första gången i politiska grupper i stället för efter nationalitet.

19

Ett möte hålls i Bryssel för att upprätta Ekonomiska och sociala kommittén (ESK).

21-27

Europaparlamentet antar sin arbetsordning.

Juli

3-11

Vid en konferens i Stresa i Italien fastställs grundvalen för en gemensam jordbrukspolitik.

7

I Genève undertecknar Walter Hallstein ett formellt sambands- och samarbetsavtal mellan EEG och Internationella arbetsorganisationen (ILO).

Oktober

7

EG-domstolen, som ersätter EKSG:s domstol, inrättas i Luxemburg.

December

4

Europeiska investeringsbankens (EIB) råd antar de första direktiven om bankens kreditpolitik.

29

Den europeiska valutaöverenskommelsen träder i kraft.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top