Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1958

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1958


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Jannar

1

Jidħlu fis-seħħ it-Trattati ta' Ruma. Il-Komunitajiet tal-KEE u tal-EURATOM jiġu stabbiliti fi Brussell. L-Assemblea Parlamentari fil-Lussemburgu u l-Qorti tal-Ġustizzja huma komuni għat-tliet Komunitajiet kollha.

7

Walter Hallstein jinħatar President tal-Kummissjoni tal-KEE. Louis Armand jinħatar President tal-Kummissjoni tal-Euratom. Paul Finet jinħatar President tal-Awtorità Għolja tal-KEFA.

26

Il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-Lussemburgu u l-Pajjiżi l-Baxxi jiddeċiedu li joħolqu l-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti (COREPER) sabiex jipprepara l-ħidma tal-Kunsilli.

Frar

10

L-Istati Membri jistabbilixxu tariffa armonizzata għall-faħam u l-azzar. Tiġi konċessa deroga lil Franza u lill-Italja. It-tnejn se jitħallew jitolbu drittijiet ogħla għal perjodu ta' sentejn għal ċerti prodotti.

Marzu

19

Fi Strasburgu, Franza, issir is-sessjoni li tistabbilixxi l-Assemblea Parlamentari Ewropea. Is-Sur Robert Schuman jinħatar President tal-Assemblea. Din l-assemblea għandha tieħu post dik tal-KEFA.

April

15

L-ewwel regolament tal-Kunsill jistabbilixxi l-Ġermaniż, il-Franċiż, it-Taljan u l-Olandiż bħala l-lingwi uffiċjali tal-Komunitajiet.

20

Jiġi ppubblikat l-ewwel Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej. Dan jieħu post il-Ġurnal Uffiċjali tal-KEFA.

22

Il-Kunsill jinnomina l-membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (KES).

Mejju

13

Għall-ewwel darba, id-deputati tal-Assemblea Ġenerali huma raggruppati skont il-gruppi politiċi pjuttost milli skont in-nazzjonalità tagħhom.

19

Fi Brussell, il-Belġju, issir laqgħa sabiex jitwaqqaf il-KES.

21-27

L-Assemblea Parlamentari tadotta r-regolament intern tagħha.

Lulju

3-11

Konferenza li saret fi Stresa (l-Italja) tistabbilixxi l-bażi ta' politika agrikola komuni (PAK).

7

F'Ġinevra, l-Iżvizzera, Walter Hallstein jiffirma ftehim formali ta' kollegament u kollaborazzjoni bejn il-KEE u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO).

Ottubru

7

Tiġi stabbilita fil-Lussemburgu, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li tissostitwixxi l-Qorti tal-Ġustizzja tal-KEFA.

Diċembru

4

Il-gvernaturi tal-Kunsill tal-EIB jadottaw l-ewwel direttivi rigward il-politika ta' kreditu tal-Bank.

29

Jidħol fis-seħħ il-Ftehim Monetarju Ewropew.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top