Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1958

Eiropas Savienības vēsture - 1958


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Janvāris

1

Romas līgumi stājas spēkā. Briselē tiek izveidota Eiropas Ekonomikas kopiena (EEK) un Eiropas Atomenerģijas kopiena (Euratom). Parlamentārā asambleja Luksemburgā un Tiesa ir kopīga visām trim Kopienām.

7

Par EEK Komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Valters Halšteins. Par Euratom Komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Luijs Armāns. Par Eiropas Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) Augstās iestādes priekšsēdētāju tiek ievēlēts Pols Finē.

26

Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija nolemj izveidot Pastāvīgo pārstāvju komiteju (COREPER), kas atbildēs par Padomju darba sagatavošanu.

Februāris

10

Dalībvalstis nosaka saskaņotus tarifus oglēm un tēraudam. Atkāpe tiek piešķirta Francijai un Itālijai. Abas valstis divus gadus varēs pieprasīt lielākas tiesības attiecībā uz dažiem produktiem.

Marts

19

Strasbūrā (Francijā) notiek sesija, kurā izveido Eiropas Parlamentāro asambleju. Par asamblejas prezidentu tiek ievēlēts Robērs Šūmans. Tā darbojas EOTK asamblejas vietā.

Aprīlis

15

Saskaņā ar pirmo Padomes regulu par Kopienu oficiālajām valodām tiek noteikta franču, itāļu, nīderlandiešu un vācu valoda.

20

Tiek publicēts pirmais Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis. Tas aizstāj EOTK Oficiālo Vēstnesi.

22

Padome nosauc Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus.

Maijs

13

Parlamentārās asamblejas deputāti pirmo reizi sēž atbilstoši to politiskajām grupām, nevis tautībai.

19

Briselē (Beļģijā) notiek sanāksme, lai izveidotu Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

21-27

Parlamentārā asambleja pieņem savus procedūras noteikumus.

Jūlijs

3-11

Stresā (Itālijā) notiek konference, kurā tiek likti pamati kopējai lauksaimniecības politikai (KLP).

7

Ženēvā (Šveicē) Valters Halšteins paraksta oficiālu sadarbības nolīgumu starp EEK un Starptautisko Darba organizāciju (SDO).

Oktobris

7

Luksemburgā tiek izveidota Eiropas Kopienu Tiesa, kas aizstāj EOTK Tiesu.

Decembris

4

Eiropas Investīciju bankas (EIB) Valde pieņem pirmās direktīvas attiecībā uz bankas kredītpolitiku.

29

Stājas spēkā Eiropas Monetārais nolīgums.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top