an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1958

Stair an Aontais Eorpaigh - 1958


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Eanáir

1

Tagann Conarthaí na Róimhe i bhfeidhm. Bunaítear Comhphobail an CEE agus EURATOM sa Bhruiséil. Is cuid den trí Chomhphobal iad an Tionól Parlaiminteach i Lucsamburg agus an Chúirt Bhreithiúnais.

7

Toghtar Walter Hallstein ina uachtarán ar Choimisiún an CEE. Toghtar Louis Armand ina uachtarán ar Choimisiún Euratom. Toghtar Paul Finet ina uachtarán ar Ard-Údarás an CEGC.

26

Cinneann an Bheilg, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, Lucsamburg agus an Ísiltír Coiste na mBuanionadaithe (COREPER) a bhunú chun obair na gComhairlí a ullmhú.

Feabhra

10

Bunaíonn na Ballstáit taraif chomhchuibhithe ar ghual agus ar chruach. Bronntar maolú ar an Fhrainc agus ar an Iodáil. Beidh cead ag an dá thír tuilleadh ceart a éileamh ar tháirgí áirithe ar feadh tréimhse dhá bhliain.

Márta

19

Reáchtáiltear i Strasbourg na Fraince seisiún chun Tionól Parlaiminteach na hEorpa a bhunú. Toghtar an tUasal Robert Schuman ina uachtarán ar an Tionól. Tugtar an tionól seo isteach in áit thionól an CEGC.

Aibreán

15

Leis an gcéad rialachán ón gComhairle leagtar amach gurb iad Gearmáinis, Francis, Iodáilis agus Ollainnis teangacha oifigiúla na gComhphobal.

20

Foilsítear an chéad Iris Oifigiúil de chuid na gComhphobal Eorpach. Tugtar an iris seo isteach in áit Iris Oifigiúil an CEGC.

22

Ainmníonn an Chomhairle baill den Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta (CES).

Bealtaine

13

Suíonn ionadaithe ón Tionól Parlaiminteach don chéad uair de réir grúpaí polaitiúla seachas náisiúntachta.

19

Reáchtáiltear cruinniú sa Bhruiséil sa Bheilg chun an CES a bhunú.

21-27

Glacann an Tionól Parlaiminteach an rialachán inmheánach aige.

Iúil

3-11

Ag comhdháil a reáchtáiltear in Stresa (an Iodáil) leagtar bunús síos le haghaidh comhbheartais talmhaíochta (CBT).

7

Sa Ghinéiv san Eilvéis, síníonn Walter Hallstein comhaontú foirmiúil maidir le hidirchaidreamh agus comhoibriú idir an CEE agus an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (EIS).

Meán Fómhair

7

Bunaítear Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach i Lucsamburg a thugtar isteach in áit Cúirt Bhreithiúnais an CEGC.

Nollaig

4

Glacann gobharnóirí an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta na chéad treoracha maidir le polasaí creidmheasa an Bhainc.

29

Tagann Comhaontú Airgeadaíochta na hEorpa i bhfeidhm.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top