Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1958

Den Europæiske Unions historie - 1958


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Januar

1

Rom-traktaten trådte i kraft. Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) blev etableret i Bruxelles. Den Parlamentariske Forsamling og Domstolen er fælles for de tre fællesskaber (EØF, Euratom og EKSF).

7

Walter Hallstein blev valgt til formand for EØF-Kommissionen. Louis Armand blev valgt til formand for Euratom-Kommissionen. Paul Finet blev valgt til formand for EKSF's Høje Myndighed.

26

De seks medlemsstater besluttede at oprette De Faste Repræsentanters Komité (Coreper), som har til opgave at forberede Rådets arbejde.

Februar

10

Medlemsstaterne fastsatte en harmoniseret told på kul- og stålprodukter. Frankrig og Italien fik imidlertid dispensation til i en toårig periode at forlange højere afgifter på nogle produkter.

Marts

19

I Strasbourg afholdtes åbningsmødet i Den Parlamentariske Forsamling, hvor Robert Schuman blev valgt til formand. Den Parlamentariske Forsamling erstattede EKSF's Fælles Forsamling.

April

15

I Rådets første forordning blev tysk, fransk, italiensk og nederlandsk fastlagt som Fællesskabernes officielle sprog.

20

Den første udgave af De Europæiske Fællesskabers Tidende, som erstattede EKSF's Tidende, blev offentliggjort.

22

Rådet udnævnte medlemmerne af Det Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU).

Maj

13

Medlemmer af Den Parlamentariske Forsamling blev for første gang placeret efter politisk tilhørsforhold i stedet for nationalitet.

19

På et møde i Bruxelles blev Det Økonomiske og Sociale Udvalg nedsat.

21-27

Den Parlamentariske Forsamling vedtog sin forretningsorden.

Juli

3-11

På en konference i Stresa (Italien) blev grundlaget for en fælles landbrugspolitik fastlagt.

7

I Genève undertegnede Walter Hallstein en formel aftale om samarbejde mellem EØF og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).

Oktober

7

I Luxembourg oprettedes De Europæiske Fællesskabers Domstol, som erstattede EKSF-Domstolen.

December

4

Centralbankcheferne i Rådet for Den Europæiske Investeringsbank godkendte de første direktiver vedrørende Bankens kreditpolitik.

29

Den Europæiske Valutaoverenskomst trådte i kraft.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top