Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1958

Dějiny Evropské unie - 1958


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Leden

1

Římské smlouvy vstupují v platnost. V Bruselu jsou ustavena Společenství EHS a Euratom. Pro všechna tři Společenství jsou společné Parlamentní shromáždění v Lucemburku a Soudní dvůr.

7

Předsedou Komise EHS je opět zvolen Walter Hallstein. Předsedou Komise Euratomu je zvolen Louis Armand. Předsedou Vysokého úřadu ESUO je zvolen Paul Finet.

26

Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko rozhodují o vytvoření Výboru stálých zástupců (COREPER), v němž se bude připravovat práce pro zasedání Rady v jejích jednotlivých složeních.

Únor

10

Členské státy zavádějí harmonizovanou celní sazbu pro uhlí a ocel. Francii a Itálii je udělena výjimka: V případě některých výrobků si mohou dva roky ponechat stávající sazby.

Březen

19

Ve Štrasburku se koná ustavující zasedání Evropského parlamentního shromáždění, jehož předsedou je zvolen Robert Schuman. Parlamentní shromáždění nahrazuje shromáždění ESUO.

Duben

15

První nařízení Rady stanoví, že úředními jazyky Společenství jsou němčina, francouzština, italština a nizozemština.

20

Vychází první Úřední věstník Evropských společenství. Nahrazuje Úřední věstník ESUO.

22

Rada jmenuje členy Hospodářského a sociálního výboru.

Květen

13

Na zasedání Parlamentního shromáždění se poslanci poprvé sdružují podle politické orientace, nikoli podle státní příslušnosti.

19

V Bruselu probíhá ustavující zasedání Ekonomického a sociálního výboru.

21–27

Parlamentní shromáždění přijímá svůj jednací řád.

Červenec

3–11

Na konferenci v italské Strese jsou položeny základy společné zemědělské politiky (SZP).

7

V Ženevě podepisuje Walter Hallstein oficiální dohodu o spolupráci mezi EHS a Mazinárodní organizací práce (ILO).

Říjen

7

V Lucemburku je ustaven Evropský soudní dvůr, který nahrazuje Soudní dvůr ESUO.

Prosinec

4

Guvernéři Rady EIB přijímají první směrnice o úvěrové politice banky.

29

V platnost vstupuje Evropská měnová dohoda.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top