Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1957

Zgodovina Evropske unije - 1957


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Marec

25

Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Zvezna republika Nemčija in Nizozemska so v Rimu podpisale pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (EGS) in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom). Poslej sta znani kot „Rimski pogodbi“.

April

17

V Bruslju so predstavniki držav podpisali protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnostih in o statutu evropskega Sodišča.

Oktober

8

Svet ESPJ je zaprosil Visoko oblast, naj pripravi splošno energetsko politiko.

November

27

Za predsednika Enotne skupščine ESPJ je bil izvoljen nemški politik Hans Furler.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top