Európska únia

História Európskej únie - 1957

História Európskej únie - 1957


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Marec

25.

Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko podpisujú v Ríme Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom). Odvtedy sa tieto zmluvy nazývajú Rímske zmluvy.

Apríl

17.

V Bruseli (Belgicko) sa podpisujú protokoly o výsadách a imunitách udelených Európskym spoločenstvám a o štatúte Európskeho súdneho dvora.

Október

8.

Vysoký úrad ESUO je požiadaný jeho Radou, aby vypracoval všeobecnú politiku v oblasti energetiky.

November

27.

Hans Furler je zvolený za predsedu Spoločného zhromaždenia ESUO.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top