Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1957

Istoria Uniunii Europene - 1957


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Martie

25

Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Ţările de Jos semnează, la Roma, tratatele de înfiinţare a Comunităţii Economice Europene (CEE) şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom). Începând cu această zi, acestea vor fi numite „Tratatele de la Roma”.

Aprilie

17

La Bruxelles (Belgia) se semnează protocolul privind privilegiile şi imunităţile acordate Comunităţilor Europene şi protocolul privind statutul Curţii Europene de Justiţie.

Octombrie

8

Consiliul CECO îi solicită Înaltei Autorităţi CECO să elaboreze o politică generală privind energia.

Noiembrie

27

Hans Furler este ales preşedinte al Adunării comune a CECO.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top